Mô tả

[LCD OLED 0.9] SSD1306 Hướng dẫn sử dụng và kết nối với ARduino

[LCD OLED 0.9] SSD1306 Hướng dẫn sử dụng và kết nối với ARduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Mời các bạn xem tại đây :

Module LCD OLED 0.9

Module LCD OLED 0.9 inch sử dụng IC SSD1306

– Điện áp sử dụng 3.3-5v

– Giao tiếp SPI

Arduino UNO R3

Các bạn kết nối theo sơ đồ sau :

*   D0=sck=Pin 12
*   D1=mosi=Pin 11
*   CS=Pin 8
*   DC=A0=Pin 9
*   Reset=Pin 10

Ở đây mình sử dụng thư viện U8glib_Arduino

các bạn down load thư viện này về sau đó Add thư viện này vào trong Arduino IDE của các bạn

Ở trong LIB thư viện đã có 1 số mẫu code test cho các bạn , các bạn có thể tham khảo

các bạn lấy ra sử dụng như sau :

Các bạn chú ý kết nối chân và sử dụng hàm setup  :

Vậy là các bạn có thể sử dụng MD LCD oled 0.9 rồi đó !

helloworld_fix.ino

oK ! nEXT

Trao đổi học tập

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here