Hercules Terminal cũng như các phần mềm Terminal khác dùng để đọc chuỗi nhận được thông qua các cổng khác nhau trên máy tính.
Trong bài viết này mình chỉ đề cập tới việc sử dụng cổng COM hay Serial để đọc và truyền dữ liệu

Đầu tiên các bạn Download tại link:  Hercules Terminal

Cắm mạch UART to USB hay bất cứ mạch COM ảo nào. Nhớ cài Driver, thường gặp nhất là CH340 và PL2303

Truyền nhận Serial với Hercules Terminal

Click chuột phải vào My Computer -> Manager

Hướng dẫn Download và sử dụng Hercules Terminal 5

Trong Manager chọn Device Manager -> Port -> Xem mạch của bạn nằm ở cổng COM nào. Với mình là COM4

Hướng dẫn Download và sử dụng Hercules Terminal 6

Mở Terminal lên chọn Tab Serial – Name = Com 4, Baud set cho phù hợp với ứng dụng của bạn. Nhấn Open

Trao đổi học tập

Comments