Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Arduino IDE để có thể lập trình cho ESP32. Trước khi bắt đầu, các bạn tiến hành tải và cài đặt ArduinoIDE phiên bản mới nhất tại đây  Sau khi cài đặt Arduino IDE thành công, các bạn cài đặt thư viện và chức năng nạp code trên IDE cho ESP32 theo từng bước như sau:

Bước 1: Vào File→ Preferences, tại ô Additional Board Manager URLs thêm đường link sau vào: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt ESP8266 board URL trước đó thì thêm dấu “,” để phân biệt 2 URLs

Bước 2: Vào Tool→Board→Boards Manager, nhập vào ô tìm kiếm từ khóa esp32, chọn ESP32 by Espressif Systems và nhấn install

Bước 3: Để nạp code cho ESP32 các bạn vào Tools → Board → ESP32 DEV MODULE

Chọn cổng com cho kit, các bạn check lại nếu chưa cài thì tham khảo bài viết.

Các bạn vào File → Example sẽ có các ví dụ mẫu về các chức năng phổ biến của ESP32, đây sẽ là nguồn code mẫu để các bạn nghiên cứu về ESP32.

Chúc các bạn thành công!

Trao đổi học tập

Comments