Bài 6: Đọc giá trị ADC trong ESP32

Một chức năng rất quan trọng tiếp theo cần tìm hiểu với bất kì dòng vi điều khiển nào là cách đọc giá trị analog. Với ESP32 đọc giá trị Analog rất hữu...

Bài 5: Điều chế độ rộng xung PWM-ESP32

PWM là gì? Xung PWM (Pulse Width Modulation) là phương pháp điều chỉnh điện áp đầu ra, phương pháp điều chế dựa trên sự thay đổi độ rộng của...
Module ESP32-WROOM

Serial bài học ESP32-WROOM32

Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Arduino IDE để lập trình cho ESP32 Bài 2: Lỗi trong khi nạp chương trình cho ESP32 Bài 3: Các...

Bài 4: Đọc tín hiệu số với ESP32 (GPIO Input)

Cấu hình chân GPIO mà bạn muốn đọc trạng thái làm INPUT. Sử dụng pinMode() để cấu hình input/ouput: pinMode(GPIO_NUM_0, INPUT_PULLUP); Để đọc trạng thái chân...

Bài 3: Các chân GPIO của KIT và chức năng của từng chân.

Xuất tín hiệu Tín hiệu số (Digital) ở đây là tìn hiệu rời rạc theo biên độ. Vì trong một thời điểm nó chỉ có một trong hai giá...

Lỗi trong khi nạp chương trình cho ESP32

Nếu bạn cố gắng tải project mới lên ESP32 của mình và bạn nhận được thông báo lỗi này “A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out… Connecting…”.
ESP32 pinout

Hướng dẫn cài đặt Arduino IDE để lập trình cho ESP32

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Arduino IDE để có thể lập trình cho ESP32. Trước khi bắt đầu, các bạn tiến hành tải và cài đặt ArduinoIDE...

Bài Viết Hot

Hướng dẫn cài đặt mạch led Pháo Hoa kèm âm thanh

Mạch được thiết kế để điểu khiển cây led pháo hoa có các độ dài thân pháo và tia pháo khác nhau,...