Hercules Terminal

Hướng dẫn Download và sử dụng Hercules Terminal

Hercules Terminal cũng như các phần mềm Terminal khác dùng để đọc chuỗi nhận được thông qua các cổng khác nhau trên máy tính.Trong bài viết này mình chỉ đề cập tới...

Sửa Lỗi Không Nhận Driver PL2303 ( “This Device cannot start (Code 10)”)

23-04-2017 16:22 Sửa Lỗi Không Nhận Driver PL2303 ( "This Device cannot start (Code 10)") Fix PL2303 Error Code 10 Trên WIN7   Cách sửa lỗi không nhận Driver PL2303 (Prolific USB-to-Serial Com) Khi kết nối mạch nạp SP200S,...

Bài 6: Đọc giá trị ADC trong ESP32

Một chức năng rất quan trọng tiếp theo cần tìm hiểu với bất kì dòng vi điều khiển nào là cách đọc...

Bài Viết Hot

BÀI 9 : Truyền thông nối tiếp với 8051

  Mục tiêu Kết thúc bài học này, bạn có thể hiểu: Ø  Truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ, không đồng bộ Ø  Đóng khung dữ liệu trong truyền...