[OPAMPS] BÀI 6: CÁC MẠCH ỨNG DỤNG KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

1. Mạch so sánh cảnh báo quá nhiệt Đây là mạch điện ứng dụng trong việc cảnh báo quá nhiệt hay thiếu nhiệt của môi trường cần theo dõi....

[OPAMPS] BÀI 5: SỬ DỤNG OP-AMPS NHƯ THẾ NÀO?

1. Phương pháp phân tích Phân tích và thiết kế là hai quá trình thuận nghịch, khi nắm vững phương pháp phân tích sẽ hỗ trợ rất nhiều cho...

[OPAMPS] BÀI 4: CÁC MẠCH CƠ BẢN OP-AMPS KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

1. Mạch khuếch đại đảo Tín hiệu ngõ ra đảo pha so với tín hiệu ngõ vào 2. Mạch khuếch đại...

[OPAMPS] BÀI 3: PHẢN HỒI VÀ ỔN ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC OP-AMPS

1. Phản hồi Như đã trình bày trong phần nguyên lý làm việc, khi dùng mạch khuếch đại vòng hở chỉ cần trôi nhiệt, nguồn cung cấp không ổn...

[OPAMPS] BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

1. KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN LÀ GÌ? Mạch khuếch đại thuật toán (Operational Amplifier: Op-Amps) có ký hiệu như hình sau:

Cảnh báo khí Gas dùng lm393 OK – Full schematic & PCB

Cảnh báo khí Gas dùng LM393  - Full schematic & PCB Cảm biến Báo động còi chip khi có khí gas - áp dụng trong công việc phòng cháy , báo động . Mạch...

[OPAMPS] BÀI 2: CẤU TẠO – NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC OP-AMPS

1. Op-amps mạch khuếch đại thuật toán cơ bản. Mạch khuếch đại thuật toán (tiếng anh: operational amplifier), thường được gọi tắt là Op-amps là một mạch khuếch đại "DC-coupled" (tín hiệu đầu vào bao gồm...

Bài Viết Hot