Flip-Flop: Thanh ghi

Ở phần trước ta đã được biết đến các loại FF. Chúng đều có thể lưu trữ (nhớ 1 bit) và chỉ khi có xung đồng bộ thì bit đó mới truyền tới ngõ...

Bài 6: Đọc giá trị ADC trong ESP32

Một chức năng rất quan trọng tiếp theo cần tìm hiểu với bất kì dòng vi điều khiển nào là cách đọc...

Bài Viết Hot

Bài 1: Điều kiện cần và đủ để mạch vi điều...

Chào các bạn!      Trong một thời gian dài có cơ hội hỗ trợ kỹ thuật cho những người học tập, nghiên cứu về...