LATEST ARTICLES

[OPAMPS] BÀI 6: CÁC MẠCH ỨNG DỤNG KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

1. Mạch so sánh cảnh báo quá nhiệt Đây là mạch điện ứng dụng trong việc cảnh báo quá nhiệt hay thiếu nhiệt của môi trường...

[OPAMPS] BÀI 5: SỬ DỤNG OP-AMPS NHƯ THẾ NÀO?

1. Phương pháp phân tích Phân tích và thiết kế là hai quá trình thuận nghịch, khi nắm vững phương pháp phân tích sẽ hỗ trợ...

[OPAMPS] BÀI 4: CÁC MẠCH CƠ BẢN OP-AMPS KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

1. Mạch khuếch đại đảo Tín hiệu ngõ ra đảo pha so với tín hiệu ngõ vào 2....

[OPAMPS] BÀI 3: PHẢN HỒI VÀ ỔN ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC OP-AMPS

1. Phản hồi Như đã trình bày trong phần nguyên lý làm việc, khi dùng mạch khuếch đại vòng hở chỉ cần trôi nhiệt, nguồn cung...

[OPAMPS] BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

1. KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN LÀ GÌ? Mạch khuếch đại thuật toán (Operational Amplifier: Op-Amps) có ký hiệu như hình sau:

Bài 6: Đọc giá trị ADC trong ESP32

Một chức năng rất quan trọng tiếp theo cần tìm hiểu với bất kì dòng vi điều khiển nào là cách đọc giá trị analog. Với ESP32 đọc giá trị...

Bài 5: Điều chế độ rộng xung PWM-ESP32

PWM là gì? Xung PWM (Pulse Width Modulation) là phương pháp điều chỉnh điện áp đầu ra, phương pháp điều chế dựa trên sự thay đổi...
Module ESP32-WROOM

Serial bài học ESP32-WROOM32

Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Arduino IDE để lập trình cho ESP32 Bài 2: Lỗi trong khi nạp chương trình cho ESP32

Bài 4: Đọc tín hiệu số với ESP32 (GPIO Input)

Cấu hình chân GPIO mà bạn muốn đọc trạng thái làm INPUT. Sử dụng pinMode() để cấu hình input/ouput: pinMode(GPIO_NUM_0, INPUT_PULLUP); Để đọc...

Bài 3: Các chân GPIO của KIT và chức năng của từng chân.

Xuất tín hiệu Tín hiệu số (Digital) ở đây là tìn hiệu rời rạc theo biên độ. Vì trong một thời điểm nó chỉ có một...