Hướng dẫn tạo Project cho STM32F103C8T6 sử dụng KeilC

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC
Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Để có thể bắt đầu làm việc với kit STM32f103C8T6 việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là tạo project để có thể nạp code vào chip.

Các bạn làm theo từng bước một lâu dần sẽ quen và mình sẽ đưa ra cách để tạo project mới một cách nhanh nhất có thể.

Để có thể tạo một project việc đầu tiên bạn phải đảm bảo đã import gói pack của ngoại vị. File pack có sẵn tại đây. Bạn nào import sẵn rồi thì bỏ qua bước này

Các bạn làm theo các bước để import pack.

Click chọn pack installer–> File –> import–>pack

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

A, Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một project trên keilC

Bước 1 : Bạn mở Keil C lên Project -> new Uvision Project.

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Bước 2 : Sau đó sẽ chọn chip chúng ta sử dụng.

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Bước 3 :  trong bảng Manage Run-Time Enviroment –> Device(tích chọn file startup) –> Resolve.

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Bước 4 : Bây giờ bạn copy thư viện StdPeriph_Driver download ở đây vào thư mục chứa project “GPIO”

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Cấu trúc thư mục của project:

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Bước 5 : Bây giờ mở lại  GPIO project để cài đặt project

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Chuyển sang task C/C++ chúng ta có khá nhiều việc phải làm.

Trong ô define điền:

USE_STDPERIPH_DRIVER : Sử dụng thư viện peripheral của ST

STM32F10X_MD: Sử dụng chip medium destiny (STM32F103C8T6 là chíp medium destiny)

Tích ô C99: Sử dụng chuẩn biên dịch C99. Nếu không tích, bạn sẽ gặp một số lỗi như biên dịch khi khai báo biến nằm thân chương trình…

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Vẫn trong tab C/C++ bạn cần trỏ tất cả đường dẫn tới folder chưa file và thư viện biên dịch như user, CMSIS, Startup, StdPeriph_Driver

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Bước 6 :  Cấu hình mạch nạp ở đây mình dùng STlink V2 để nạp code và debug.

Ở đây mình có cả mạch nạp và chip nhận ok

Chuyển click setting –> flash and download để cài đặt nạp code.

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Bước 7 : Setup các file

tạo file main.c  bằng cách nhấn CTRL+N hoặc File->New

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Sau đó nhấn CTRL+S để lưu file  main.c

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Bây giờ chúng ta chần tổ chức group chứa file biên dịch để dễ quản lý file hơn

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Chọn Add file tương ứng với từng group biên dịch:

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC
Vậy là hoàn tất việc tạo project mới sẽ trông như sau:

Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC

Post tiếp theo mình tạo project điều khiển LED ! Chúc các bạn thành công

B, Video hướng dẫn

 

Xem thêm: Tổng hợp các bài hướng dẫn Lập trình vi điều khiển STM32 tại đây.

Projec mẫu tại đây.