Hướng dẫn cắm dây mạch nạp ST-Link V2 sang kit STM32F103

Hướng dẫn cắm dây mạch nạp ST-Link V2 sang kit STM32F103
Hướng dẫn cắm dây mạch nạp ST-Link V2 sang kit STM32F103

Sơ đồ cắm dây từ mạch nạp ST-Link V2 sang kit STM32F103C8T6

3.3V        <––>     3.3V
GND        <––>     GND
SWDIO    <— >     DIO
SWCLK    <––>   DCLK

Hướng dẫn cắm dây mạch nạp ST-Link V2 sang kit STM32F103

Chúc các bạn thành công!

Mạch nạp ST-Link V2 : Các bạn có thể mua tại đây.

Kit STM32F103 Các bạn có thể mua tại đây tại đây.

Xem thêm: Tổng hợp các bài hướng dẫn Lập trình vi điều khiển STM32 tại đây.